พัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติด้านบวก


โจ จีราร์ด ยอดนักขายบันลือโลก

พัฒนา ความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติด้านบวก
Developing Positive Attitudes

การขาย ตัวคุณเอง ให้สำเร็จได้นั้น
ขึ้นอยู่กับ ทัศนคติของคุณ ที่มีคุณต่อคนอื่น
การมี ทัศนคติต่อคนอื่น ขึ้นอยู่กับ ทัศนคติของตัวคุณเอง
Selling Yourself successfully depends
a great deal upon Your Attitude toward others.
Your Attitude toward others depends
a great deal on Your Attitude toward Yourself.

การขายที่ดี นั้น
ต้องมีความคิด และเชื่อว่า
คุณต้องเสนอขาย ตัวคุณ
มากกว่าที่จะเสนอขาย ตัวสินค้า
Your Real Product is You.
That’s Attitude you must develop and always hold.
It’s positive and it’s an Attitude that keeps you work
in proper Perspective.

ทัศนคติ 2 อย่าง ที่สำคัญ

บวก หรือ ลบ
สร้างสรรค์ หรือ ทำลาย
กว้างขวาง หรือ คับแคบ
ร่าเริง แจ่มใส หรือ อมโรค เจ้าทุกข์

วิธีสร้าง ทัศนคติด้านบวก 3 วิธี

1. เปิดใจให้กว้าง มองโลกในแง่ดี
Widen your outlook
2. เป็นคนเปิดหู เปิดตา
Turn yourself around
3. ใช้พลังความคิดให้เป็นประโยชน์
Use your think power

มองโลกในแง่ดี

สองคนยลตามช่อง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม
อีกคนตาแหลมคม เห็นดวงดาวอยู่พราวพราย
Two men see through bars
One see mud, one see stars

มองโลกได้มุมกว้าง
เป็นคนเปิดหู เปิดตา
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ มี 2 ด้านเสมอ
เหมือนกันกับเหรียญ ที่มี หัว และ ก้อย
ต้องขจัด ลบล้าง ความคิดด้านลบ
ต้องเพิ่ม ความคิดด้านบวก
There are two sides to every coin,
every question, every idea.
There is nothing either good or bad,
but Thinking makes it so
William Shakespeare

ทุกวัน ทุกวัน
ฉันจะเสาะหาหนทาง
สร้าง ตัวเอง ให้ ดีขึ้น ดีขึ้น
Day by day in every way,
I’m getting better and better.
Self Mastery Through Conscious Auto Suggestion
Emile Coue’

จงดู คนอื่นๆ เหมือนที่ คนอื่นๆ ดูเรา
See ourselves as others see us
Robert Burns