จงสร้างความเชื่อมั่น และความกล้าหาญ


โจ จีราร์ด ยอดนักขายบันลือโลก

จงสร้างความเชื่อมั่น และความกล้าหาญ
Building Self Confidence and Courage

จงชำระล้าง เครื่องสร้าง ความเชื่อมั่น ในตัวคุณ
ด้วยการใช้สารผสมพิเศษ เพิ่มพลัง และ ศรัทธา
ต้องทำ จุดอ่อน ให้เป็น จุดแข็ง
คุณต้องพัฒนา ความกล้าหาญ ในทุกสถานการณ์
เพื่อ ขายตัวคุณเอง
คุณต้องทำ ความกังวล ให้เป็น ความเชื่อมั่น
If we haven’t got confidence in ourselves.
How in the world can we expect anyone else
to have confidence in us.

ถ้าคุณไม่มี ความเชื่อมั่น
คุณจะทำงานอะไรไม่ได้เลย
ถ้าคุณจะขาย ตัวคุณเอง ให้สำเร็จ
คุณต้องมี ความเชื่อมั่น ในตัวคุณเอง เสียก่อน
ความเชื่อมั่น จะสร้าง ความกล้าหาญ
และช่วยสร้าง ความสำเร็จ ในงานการขาย ให้คุณ
Faith in Yourself. Faith in others.
Faith in your abilities. Faith in today.
Faith in your future.
If you don’t have it, who will have it in you?

คำทีมีพลังที่สุดในโลก
The Most Powerful words in the World

Faith : ศรัทธา หรือ ความเชื่อ
Fear : กลัว
Success : ความสำเร็จ
Failures : ความล้มเหลว

ต้องสร้าง ความเชื่อ และ ความศรัทธา ในตัวคุณ
จากการยอมรับของ ผู้อื่น
One of the best ways to build faith
and confidence in Yourself
is to accept it from others.

ความเชื่อมั่น สร้าง ความเชื่อมั่น
ความเชื่อมั่น สร้าง ความกล้าหาญ
ความเชื่อมั่น สร้าง ความสำเร็จ
CONFIDENCE breeds CONFIDENCE

กลวิธีขจัดความกลัว
1. เชื่อมั่นในตัวคุณเอง
Believe in Yourself
2. คบกับคนที่มีความเชื่อมั่น
Associate with confidence people
3. ปรับความเชื่อมั่นของคุณ
Tune up your confidence machine
4. เป็นนายของตัวคุณเอง
Be master of your ship
5. ทำงานตลอดเวลา อย่าอยู่ว่าง นิ่งเฉย
Keep busy

คุณต้องทำ จุดอ่อน ให้เป็น จุดแข็ง
คุณต้องพัฒนา ความกล้าหาญ ในทุกสถานการณ์
เมื่อจะขาย ตัวคุณเอง
ต้องพัฒนา ความกังวล ให้เป็น ความเชื่อมั่น
You can turn weakness into strengths
You can turn self doubts to self confidence

เราไม่เคย วิตก กังวล อะไรเลย เพราะเชื่อว่า เราทำได้
We never doubted that we could make it

Maxie Anderson
นักบอลลูนข้ามทวีป