คำนิยม หนังสือ แฟร้งก์ เบ็ตต์เจอร์ ยอดนักขายประกันชีวิตของโลก


คำนิยม
หนังสือ แฟร้งก์ เบ็ตต์เจอร์ ยอดนักขายประกันชีวิตของโลก

โดย กฤตวิทย์ ศรีพสุธา
ผู้บริหารระดับแนวหน้าของ ธุรกิจประกันภัย ที่เคยร่วมงานและเป็นกำลังสำคัญ
ในการขยายตลาดกทม. ให้ผม ที่ อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต เมื่อหลายสิบปีก่อน

คำนิยม
หนังสือ แฟร้งก์ เบ็ตต์เจอร์ ยอดนักขายประกันชีวิตของโลก

…ผมได้ อ่าน ศึกษา และ ปฏิบัติตาม ทุกบท ทุกตอน ของ หนังสือ แฟร้งค์ เบ็ทเจอร์ ยอดนักขายประกันชีวิตของโลก
How I Raised Myself from Failure to Success in Selling
เล่มนี้

ผมขอยกตัวอย่างบางบท ที่ผมปฏิบัติเป็นประจำ และนำมาสู่ ความสำเร็จ ในอาชีพการขายของผม เช่น
ใน บทที่ 2. สัจธรรมในงานการขาย

นักขาย ที่จะประสบ ความสำเร็จ ต้องออกไปพบลูกค้าอย่างน้อย วันละ 4 – 5 ราย

ผมใช้ สูตร 5 : 3 : 1 : 5
คือ ออกไปพบลูกค้าอย่างน้อยวันละ 5 ราย
เสนอขายอย่างน้อย วันละ 3 ราย
และปิดการขายให้ได้ วันละ 1 ราย
หารายชื่อลูกค้าผู้มุ่งหวัง อีกวันละ 5 ราย

ซึ่งทำให้ผมมีรายชื่อ ที่จะออกไปพบลูกค้าได้ทุกวัน

การเก็บสถิติการขายในเดือนแรก ที่ผมเข้ามาอยู่ในอาชีพการขาย

ผมไปพบลูกค้าทั้งหมด 100 ราย ได้เสนอขาย 60 ราย
และ ขายได้ 6 ราย ค่านายหน้า 28,000 บาท

เฉลี่ยแล้ว ผมมีรายได้จากการไปพบลูกค่า รายละ 280 บาท เสนอขาย รายละ 466 บาท ขายได้ รายละ 4,666 บาท

ถึงสิ้นปี ผมไปพบลูกค้าทั้งหมด 1,420 ราย
ได้เสนอขาย 852 ราย และ ขายได้ 144 ราย
ค่านายหน้า 1,080,000 บาท

เฉลี่ย การไปพบลูกค้า รายละ 760 บาท ได้เสนอขาย รายละ 1,267 บาท ขายได้ รายละ 9,474 บาท

…ผมทำงานสัปดาห์ละ 4 วัน คือ วันอังคาร ถึง วันศุกร์
วันเสาร์ เป็นวันออกกำลังกายและพักผ่อน วันอาทิตย์ เป็น
วันของครอบครัว วันจันทร์ เป็นวันศึกษาหาความรู้ และ วางแผนประจำสัปดาห์…

…ตลอดเวลา 11 เดือน ผมได้ ค่านายหน้า กว่า 6,000,000 บาท
ไปพบ ลูกค้า 880 ราย เสนอขาย 704 ราย ขายได้ กว่า 500 ราย

…รายได้จากกการเข้าพบ รายละ 6,800 บาท เสนอขาย
รายละ 8,500 บาท ขายได้ รายละ 12,000 บาท…

กฤตวิทย์ ศรีพสุธา
อดีตกรรมการรองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด ( มหาชน )